CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Phớt NNS-25 - Phớt trục đứng, phớt máy bơm công nghiệp NNS-25

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt NNS-25 - Phớt trục đứng, phớt máy bơm công nghiệp NNS-25

Phớt máy bơm nước bơm chân không, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước bơm chân không, phớt chịu hóa chất

Phớt máy bơm theo hãng
CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-40 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-40 (phốt bơm)

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 5

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 80 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 80 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 12

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 12

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 100 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 100 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 110

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 110

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 130

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 130

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 2 - 150

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 120

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 120

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 160

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 160

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 190

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 190

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 220

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 4 - 220

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 8 - 120

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Seoca VMS 8 - 120

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 4

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 5

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 12

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 12

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 14

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 14

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 16

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 16

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 18

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 18

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

CNP CDLF 8 - Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 8 - 20

Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 16 - 4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng máy bơm CNP CDLF 16 - 4

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 15T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 15T

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 15

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 15

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 18

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 18

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 18T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 2 - 18T

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4 - 12T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4 - 12T

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4 - 16T

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng ShowFou CDLF 4 - 16T

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/2B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/2B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/3B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/3B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/5B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/5B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/6B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/6B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/7B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/7B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/9B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/9B

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/11B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm Movitec 2/11B

Phớt máy bơm Pentax, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Pentax, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Phớt máy bơm Pentax, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Pentax, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 4/7,5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 4/7,5

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 5/ 9,2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 5/ 9,2

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 6/11

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 6/11

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 8/15

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVA 8/15

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng (Phớt cơ khí) Pentax MSVB

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 80 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 80 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 100 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 100 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 150 (phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Ebara DML 150 (phớt cơ khí)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-12 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-12 (phốt bơm)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-13 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-13 (phốt bơm)

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-14 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Ebara, phớt cơ khí type 155A (155)-14 (phốt bơm)

Phớt máy bơm trục đứng Sealand

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Sealand

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Sealand 3-4-6-8s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Sealand 3-4-6-8s

Phớt máy bơm trục đứng Foras

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Foras

Phớt máy bơm chìm Foras 0.75-7.5 Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Foras 0.75-7.5 Kw

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Foras 3-4-6-8s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Foras 3-4-6-8s

Phớt máy bơm trục đứng Matra

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Matra

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 3s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 3s

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 4s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 4s

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 6s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 6s

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 8s

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Matra 8s

Phớt máy bơm chìm Tsurumi từ 2,2Kw trở lên

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Tsurumi từ 2,2Kw trở lên

Phớt máy bơm Tsurumi BX

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Tsurumi BX

Phớt máy bơm Tsurumi UT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Tsurumi UT

Phớt máy bơm Tsurumi BER

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Tsurumi BER

Phớt máy bơm Tsurumi B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Tsurumi B

Phớt máy bơm cánh khuấy Tsurumi MR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm cánh khuấy Tsurumi MR

Phớt máy bơm Tsurumi HSD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Tsurumi HSD

Phớt máy bơmbùn Tsurumi GSD

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơmbùn Tsurumi GSD

Phớt máy bơm trục đứng Mitsuky

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Mitsuky

Phớt máy bơm trục đứng Vertix

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Vertix

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Vertix

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Vertix

Phớt máy bơm trục đứng Leo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Leo

Phớt máy bơm trục đứng Ture

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Ture

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Ture

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Ture

Phớt cơ khí bơm chìm Wilo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí bơm chìm Wilo

Phớt máy bơm trục đứng Wilo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Wilo

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Wilo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan Wilo

Phớt máy bơm trục đứng APP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng APP

Phớt máy bơm chìm giếng khoan APP

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm giếng khoan APP

Phớt máy bơm Grundfos GR-G11

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Grundfos GR-G11

Phớt bơm chìm Grundfos

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chìm Grundfos

Máy bơm Grundfos - Phớt máy bơm Grundfos

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm Grundfos - Phớt máy bơm Grundfos

Phớt bơm trục đứng Grundfos Model CR 1, 1S, 3, 5, 10, 15, 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm trục đứng Grundfos Model CR 1, 1S, 3, 5, 10, 15, 20

Phớt trục đứng máy bơm nước Grundfos Model CRN/ CRI 1, 1S, 3, 5, 10, 15, 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt trục đứng máy bơm nước Grundfos Model CRN/ CRI 1, 1S, 3, 5, 10, 15, 20

Phớt cơ khí máy bơm Grundfos Type 58-59U

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Grundfos Type 58-59U

Phớt cơ khí máy bơm Grundfos Type 58-59U/18

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Grundfos Type 58-59U/18

Phớt máy bơm nước trục đứng Grundfos Model CRN 32, 45, 64, 90

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước trục đứng Grundfos Model CRN 32, 45, 64, 90

Phớt máy bơm nước Alfa Laval HV24

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Alfa Laval HV24

Phớt máy bơm nước Alfa Laval ALC HV92S

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Alfa Laval ALC HV92S

Phớt máy bơm nước Alfa ALC HV92E

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Alfa ALC HV92E

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval SRU

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval SRU

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval ALC2, ALC3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval ALC2, ALC3

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval GM, ME, MR 166

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval GM, ME, MR 166

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval LKH 112, 113, 114

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval LKH 112, 113, 114

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval LKH

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm thực phẩm Alfa Laval LKH

Phớt máy bơm Roten HVR3

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm Roten HVR3

Phớt máy bơm nước Roten HVR2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Roten HVR2

Phớt máy bơm nước Roten HVR45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Roten HVR45

Phớt máy bơm nước Roten HVR5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Roten HVR5

Phớt máy bơm nước Roten HVR7

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Roten HVR7

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M2N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M2N

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M3N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M3N

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M7N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M7N

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M74D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV M74D

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV H7N

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV H7N

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV HA211

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV HA211

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV LB500

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV LB500

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV H74D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Burgmann CTV H74D

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-40 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-40 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-10 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-11 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-12 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-12 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-13 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-13 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-14 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-14 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-15 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-15 (phốt bơm)

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-16 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm STAC, phớt cơ khí type 155A (155)-16 (phốt bơm)

Phớt máy bơm công nghiệp
Phớt NNS-25 - Phớt trục đứng, phớt máy bơm công nghiệp NNS-25

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt NNS-25 - Phớt trục đứng, phớt máy bơm công nghiệp NNS-25

Phớt máy bơmPentax (Phớt cơ khí) MG12-45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơmPentax (Phớt cơ khí) MG12-45

Phớt máy bơm trục đứng Walrus TPK 2T 11-11

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Walrus TPK 2T 11-11

Phớt máy bơm nước Ebara (phớt cơ khí) MG1-58

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Ebara (phớt cơ khí) MG1-58

Phớt máy bơm nước Pentax (phớt cao) Type BIA-35

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Pentax (phớt cao) Type BIA-35

Phớt máy bơmPentax (Phớt cơ khí) MG12-48

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơmPentax (Phớt cơ khí) MG12-48

Phớt máy bơm trục đứng Walrus TPK 2T 15-12

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng Walrus TPK 2T 15-12

Phớt máy bơm nước Ebara (phớt cơ khí) MG1-60

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Ebara (phớt cơ khí) MG1-60

Phớt máy bơm gia đình
Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-200, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-200, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-210, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-210, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-220, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV4-220, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-20, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-20, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-30, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-30, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-40, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-40, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-50, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-50, Phớt GLF, GFE

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-60, Phớt GLF, GFE

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm trục đứng đa tầng cánh Paragon PV3-60, Phớt GLF, GFE

Phớt cơ khí
Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-43

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-43

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10-1

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10-1

Phớt NNS-25 - Phớt cơ khí, phớt máy bơm Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt NNS-25 - Phớt cơ khí, phớt máy bơm Pentax

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-45

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-48

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-48

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20-2

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-50

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-50

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-43

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-43

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10-1

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10-1

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-45

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-10

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-48

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-48

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20-2

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20-2

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-50

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước KSB (phớt cơ khí) MG13-50

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí máy bơm Dragon DVM 42-20

Phớt NNS-25 - Phớt cơ khí, phớt máy bơm Pentax

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt NNS-25 - Phớt cơ khí, phớt máy bơm Pentax

Phớt Cơ Khí Máy Bơm Flygt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt Cơ Khí Máy Bơm Flygt

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt FIU 28

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt FIU 28

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 20

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 25

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 25

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 35

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 35

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 45

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 60

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt bơm chìm Flygt LT 60

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-10

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-10

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-12

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-12

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-14

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-14

Phớt máy bơm, phớt cơ khí Type M74D (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm, phớt cơ khí Type M74D (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-15

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-15

Phớt máy bơm, phớt cơ khí Type M74D-18 (phốt bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm, phớt cơ khí Type M74D-18 (phốt bơm)

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-16

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí, phớt máy bơm MG13-16

Phớt cơ khí HVH8B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí HVH8B

Phớt cơ khí HVFBMT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí HVFBMT

Phớt cơ khí HV43

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí HV43

Phớt cơ khí HV132

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cơ khí HV132

Phớt chịu dầu
Phớt máy bơm chìm Flygt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm Flygt

Phớt bơm chịu dầu bơm chân không

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu bơm chân không

Phớt chịu dầu 58U/59U

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt chịu dầu 58U/59U

Phớt bơm chịu dầu M3N (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu M3N (Phớt cơ khí)

Phớt bơm chịu dầu M3N-10 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu M3N-10 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm chịu dầu M3N-12 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu M3N-12 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm chịu dầu M3N-14 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu M3N-14 (Phớt cơ khí)

Phớt bơm chịu dầu M3N-16 (Phớt cơ khí)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm chịu dầu M3N-16 (Phớt cơ khí)

Phớt chịu nhiệt
Phớt bơm dùng trong thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dùng trong thực phẩm

Phớt làm kín máy bơm thực phẩm không có đế lót

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt làm kín máy bơm thực phẩm không có đế lót

Phớt làm kín có đế lót dùng trong thực phẩm máy bơm LKH, LKH Prime, SolidC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt làm kín có đế lót dùng trong thực phẩm máy bơm LKH, LKH Prime, SolidC

Phớt làm kín dùng cho máy bơm thực phẩm model MR

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt làm kín dùng cho máy bơm thực phẩm model MR

Phớt đôi có trục lót định tâm dùng cho máy bơm thực phẩm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt đôi có trục lót định tâm dùng cho máy bơm thực phẩm

Phớt máy bơm nước Model HQM2-12

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước Model HQM2-12

Phớt bơm cơ điện Flygt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm cơ điện Flygt

Phớt chịu nhiệt 58U/59U

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt chịu nhiệt 58U/59U

Phớt chịu hóa chất
Phớt máy bơm nước bơm chân không, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm nước bơm chân không, phớt chịu hóa chất

Phớt bơm công nghiệp chịu hóa chất acid

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm công nghiệp chịu hóa chất acid

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3, phớt chịu hóa chất

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-20, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-20, phớt chịu hóa chất

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-25, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-25, phớt chịu hóa chất

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-30, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-30, phớt chịu hóa chất

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-45, phớt chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt bơm dệt nhuộm type TU3-45, phớt chịu hóa chất

Phớt Chịu Hóa Chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt Chịu Hóa Chất

Phớt cho máy khuấy
Phớt cho máy khuấy KTA 03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt cho máy khuấy KTA 03

Phớt đôi làm mát ngoài KT 74D

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt đôi làm mát ngoài KT 74D

Phớt đặc chủng
Phớt NNS-25 - Phớt máy bơm nước Pentax áp lực cao

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt NNS-25 - Phớt máy bơm nước Pentax áp lực cao

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 80

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 80

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 60

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 60

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 45

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 35

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 35

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 25

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 25

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt LT 20

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt FIU 28

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phớt máy bơm chìm TYPE Flygt FIU 28

Gioăng chịu dầu, chịu nhiệt
Oring chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hóa chất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Oring chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hóa chất

Cung cấp gioăng chịu dầu, chịu nhiệt chính hãng, giá rẻ

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cung cấp gioăng chịu dầu, chịu nhiệt chính hãng, giá rẻ

Máy bơm nước
Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/3B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/3B

Máy bơm nước Italy Stac N50/1250 T 9,2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1250 T 9,2Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4-2 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4-2 B

Máy bơm nước Italy Stac N50/1500 T 11Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1500 T 11Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4 B

Máy bơm nước Italy Stac N50/2000 T 15Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/2000 T 15Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/5-2 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/5-2 B

Máy bơm nước Italy Stac CX/50 M 0,37Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac CX/50 M 0,37Kw

Máy bơm nước Italy Stac CX/50 T 0,37Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac CX/50 T 0,37Kw

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 20

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 20

Máy bơm nước Italy Stac CX/80A T 0,55Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac CX/80A T 0,55Kw

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 30

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 30

Máy bơm nước Italy Stac CX/80A M 0,55Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac CX/80A M 0,55Kw

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 40

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bơm Trục Ngang Ly Tâm Đa Tầng Cánh CNP CHL 2 - 40

Máy bơm nước Italy Stac CX/100 M 0,75Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac CX/100 M 0,75Kw

Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1000 T 7,5Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/3B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/3B

Máy bơm nước Italy Stac N50/1250 T 9,2Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1250 T 9,2Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4-2 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4-2 B

Máy bơm nước Italy Stac N50/1500 T 11Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/1500 T 11Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/4 B

Máy bơm nước Italy Stac N50/2000 T 15Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm nước Italy Stac N50/2000 T 15Kw

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/5-2 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm trục đứng đa tầng cánh KSB Movitec 40/5-2 B

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /50 - 0,37kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /50 - 0,37kW

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /80 - 0,55kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /80 - 0,55kW

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /100 - 0,75kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /100 - 0,75kW

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /150 - 1,1kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /150 - 1,1kW

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /200 - 1,5kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /200 - 1,5kW

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /300 - 2,2kW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy bơm chìm nước thải Model Stac GL /300 - 2,2kW

Máy Bơm Nước Thải Thả Chìm STAC AP/150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy Bơm Nước Thải Thả Chìm STAC AP/150

Máy Bơm Nước Thải Thả Chìm STAC AP/200

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Máy Bơm Nước Thải Thả Chìm STAC AP/200

Sửa máy bơm nước
Bảo dưỡng máy bơm công nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng máy bơm công nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Sửa máy bơm trục đứng đa tầng cánh nhựa hỏng buồng bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng đa tầng cánh nhựa hỏng buồng bơm

Nguyên nhân phớt máy bơm công nghiệp bị hỏng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Nguyên nhân phớt máy bơm công nghiệp bị hỏng

Sửa chữa bơm đa tầng cánh trục đứng STAC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa bơm đa tầng cánh trục đứng STAC

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa máy bơm Firmly UV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa máy bơm Firmly UV

Cường Thịnh Vương sửa chữa máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương sửa chữa máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Sửa máy bơm trục đứng tại xưởng Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng tại xưởng Cường Thịnh Vương

Bảo dưỡng máy bơm công nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bảo dưỡng máy bơm công nghiệp uy tín, chuyên nghiệp

Nguyên nhân phớt máy bơm công nghiệp bị hỏng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Nguyên nhân phớt máy bơm công nghiệp bị hỏng

Cường Thịnh Vương sửa chữa máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương sửa chữa máy bơm công nghiệp tại Hà Nội

Đơn vị sửa chữa máy bơm nước tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị sửa chữa máy bơm nước tại Hà Nội

Khắc phục lỗi máy bơm không hoạt động dù có điện

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khắc phục lỗi máy bơm không hoạt động dù có điện

Nguyên nhân dẫn đến cháy động cơ máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Nguyên nhân dẫn đến cháy động cơ máy bơm nước

Trung tâm sửa chữa máy bơm nước Tohatsu

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm sửa chữa máy bơm nước Tohatsu

Sửa máy bơm xăng Tohatsu VC52AS

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm xăng Tohatsu VC52AS

Quấn lại động cơ bơm chìm nước thải bị cháy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Quấn lại động cơ bơm chìm nước thải bị cháy

Sửa máy bơm trục đứng đa tầng cánh nhựa hỏng buồng bơm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng đa tầng cánh nhựa hỏng buồng bơm

Sửa chữa bơm đa tầng cánh trục đứng STAC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa bơm đa tầng cánh trục đứng STAC

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa máy bơm Firmly UV

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa chữa, thay thế ruột buồng bơm đa tầng cánh nhựa máy bơm Firmly UV

Sửa máy bơm trục đứng tại xưởng Cường Thịnh Vương

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Sửa máy bơm trục đứng tại xưởng Cường Thịnh Vương

Cho thuê máy bơm nước
Cho thuê máy bơm nước giá rẻ nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước giá rẻ nhất tại Hà Nội

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, chất lượng, giá rẻ nhất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, chất lượng, giá rẻ nhất

Địa chỉ cho thuê máy bơm công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ cho thuê máy bơm công suất lớn tại Hà Nội

Trung tâm cho thuê máy bơm nước hố móng khu vực Miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước hố móng khu vực Miền Bắc

Cho thuê máy bơm chìm hố móng xây dựng Tsurumi KTZ47.5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chìm hố móng xây dựng Tsurumi KTZ47.5

Trung tâm cho thuê máy bơm chữa cháy tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm chữa cháy tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel Huyndai

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel Huyndai

Trung tâm cho thuê máy bơm nước hố móng khu vực Miền Bắc

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm nước hố móng khu vực Miền Bắc

Cho thuê máy bơm chìm hố móng xây dựng Tsurumi KTZ47.5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm chìm hố móng xây dựng Tsurumi KTZ47.5

Cho thuê máy bơm nước giá rẻ nhất tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nước giá rẻ nhất tại Hà Nội

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, chất lượng, giá rẻ nhất

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cho thuê máy bơm nhanh chóng, chất lượng, giá rẻ nhất

Đơn vị cho thuê máy bơm nước công nghiệp Tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị cho thuê máy bơm nước công nghiệp Tại Hà Nội

Trung tâm cho thuê máy bơm chữa cháy tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm cho thuê máy bơm chữa cháy tại Hà Nội

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel Huyndai

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dịch vụ cho thuê máy bơm Diesel Huyndai

Địa chỉ cho thuê máy bơm trục rời Ebara

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ cho thuê máy bơm trục rời Ebara

Địa chỉ cho thuê máy bơm công suất lớn tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Địa chỉ cho thuê máy bơm công suất lớn tại Hà Nội

Thiết kế và lắp đặt hệ thống máy bơm
Thiết Kế Bộ Máy Bơm Tăng Áp Gia Đình

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết Kế Bộ Máy Bơm Tăng Áp Gia Đình

Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống máy bơm nước

Đơn vị Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống máy bơm PCCC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống máy bơm PCCC

Hệ thống lọc nước RO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ thống lọc nước RO

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp Stac - Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp Stac - Italy

Thiết kế, lắp đặt máy bơm công nghiệp 30 Kw cho hệ thống cung cấp nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt máy bơm công nghiệp 30 Kw cho hệ thống cung cấp nước

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw

Hệ thống máy bơm 55kw cấp nước tưới cỏ trang trại

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ thống máy bơm 55kw cấp nước tưới cỏ trang trại

Thiết Kế Bộ Máy Bơm Tăng Áp Gia Đình

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết Kế Bộ Máy Bơm Tăng Áp Gia Đình

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp Stac - Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp Stac - Italy

Hệ Thống Máy Bơm Nước Tăng Áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ Thống Máy Bơm Nước Tăng Áp

Đơn vị Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống máy bơm PCCC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đơn vị Thiết kế và thi công lắp đặt hệ thống máy bơm PCCC

Cường Thịnh Vương lắp đặt hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cường Thịnh Vương lắp đặt hệ thống máy bơm cấp nước sinh hoạt

Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Trung tâm tư vấn thiết kế hệ thống máy bơm nước

Hệ thống lọc nước RO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ thống lọc nước RO

Thiết kế, lắp đặt máy bơm công nghiệp 30 Kw cho hệ thống cung cấp nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt máy bơm công nghiệp 30 Kw cho hệ thống cung cấp nước

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Thiết kế, lắp đặt hệ thống máy bơm tăng áp công nghiệp 37Kw

Hệ thống máy bơm 55kw cấp nước tưới cỏ trang trại

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ thống máy bơm 55kw cấp nước tưới cỏ trang trại

Hệ thống 3 máy bơm tăng áp 75kw cấp nước hệ thống tưới cỏ Sân gôn

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Hệ thống 3 máy bơm tăng áp 75kw cấp nước hệ thống tưới cỏ Sân gôn

Lắp đặt hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller tại Hà Nội

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Lắp đặt hệ thống máy bơm giải nhiệt Chiller tại Hà Nội

Phụ tùng máy bơm nước
Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/22 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/22 B

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 15KW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 15KW

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-4

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-7-2 (buồng bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-7-2 (buồng bơm)

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/24 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/24 B

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 7.5KW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 7.5KW

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-5

Van Bướm Một Chiều Nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van Bướm Một Chiều Nước

Van một chiều lá lật

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van một chiều lá lật

Van 1 chiều lò xo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van 1 chiều lò xo

Van tay gạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van tay gạt

Van một chiều lá lật Sanwa nối ren

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van một chiều lá lật Sanwa nối ren

Van một chiều lò xo lắp ren

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van một chiều lò xo lắp ren

Van hút - Rọ bơm AUT DN150

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Van hút - Rọ bơm AUT DN150

Biến tần ngành cấp nước CHV160A

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Biến tần ngành cấp nước CHV160A

Bedford - Biến tần máy bơm Bedford

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bedford - Biến tần máy bơm Bedford

Bộ biến tần điều chỉnh áp suất theo yêu cầu DAB

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ biến tần điều chỉnh áp suất theo yêu cầu DAB

Rơ le điều khiển bơm tự động DSK 03

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điều khiển bơm tự động DSK 03

Rơ le điện tử Pentax PC13

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điện tử Pentax PC13

Rơ le điện tử Peroni PC

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le điện tử Peroni PC

Bộ điều khiển áp suất và dòng chảy Electrovarem Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ điều khiển áp suất và dòng chảy Electrovarem Italy

Rơ le dòng chảy PRESFLO VARIO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le dòng chảy PRESFLO VARIO

Rơ le dòng chảy PRESFLO

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le dòng chảy PRESFLO

Rơ le dòng chảy PRESFLO MULTI

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Rơ le dòng chảy PRESFLO MULTI

Relay áp suất HS-230

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp suất HS-230

Relay áp suất HS-220

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp suất HS-220

Relay áp suất HS-210

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp suất HS-210

Relay áp suất HS-203

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp suất HS-203

Relay áp suất HS-206

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Relay áp suất HS-206

Phao chống cạn MAC3-H07RN-F

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao chống cạn MAC3-H07RN-F

Phao chống cạn Mac 5 NEOP.H07RN-F

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao chống cạn Mac 5 NEOP.H07RN-F

Phao điện máy bơm nước thải thả chìm Flo

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện máy bơm nước thải thả chìm Flo

Phao điện nước thải Taurus - Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện nước thải Taurus - Italy

Phao chống cạn Smart NHT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao chống cạn Smart NHT

Phao máy bơm SK-12A 5M

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao máy bơm SK-12A 5M

Phao điện tự động máy bơm nước

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao điện tự động máy bơm nước

Phao bơm điện, Phao báo mức FAES Tecno

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Phao bơm điện, Phao báo mức FAES Tecno

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-6 (buồng bơm)

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/22 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/22 B

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 15KW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 15KW

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-4

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-4

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-7-2 (buồng bơm)

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bộ ruột máy bơm trục đứng Grundfos CR 64-7-2 (buồng bơm)

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/24 B

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh, ốp trục đứng máy bơm KSB Movitec 6/24 B

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 7.5KW

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Ruột buồng cánh bơm bù áp Ebara EVMG 7.5KW

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-5

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Cánh bơm (ruột buồng bơm) trục đứng Grundfos CR 20-5

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 32, 45, 64, 85

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 32

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 32

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 45

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 45

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 64

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 64

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 85

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc máy bơm trục đứng Grundfos CR 85

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) chìm

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) trục đứng

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bạc dẫn hướng (bạc máy bơm) trục đứng

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3, 4, 6 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 3 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 4 inch

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bóng dầu (bao tử) máy bơm chìm hỏa tiễn 6 inch

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 6 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 6 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 8 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 8 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 10 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 10 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 12 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 12 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 14 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 14 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 16 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 16 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 18 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 18 mm

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 20 mm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Dây tết chèn (Sợi túp làm kín) máy bơm đường kính 20 mm

Khớp nối nhanh (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN50 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN50 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN65 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN65 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN80 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN80 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN100 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN100 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN150 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN150 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh DN200 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh DN200 (Auto Coupling) cho máy bơm chìm

Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Ebara

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Khớp nối nhanh cho máy bơm chìm Ebara

Bình tích áp lực BesTank Sắt 24 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 24 Lít

Bình tích áp lực BesTank Sắt 50 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 50 Lít

Bình tích áp lực BesTank Sắt 100 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 100 Lít

Bình tích áp lực BesTank Sắt 200 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 200 Lít

Bình tích áp lực BesTank Sắt 300 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 300 Lít

Bình tích áp Wates Model WAT10 50LT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Model WAT10 50LT

Bình tích áp lực BesTank Sắt 500 Lít

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp lực BesTank Sắt 500 Lít

Bình tích áp Wates Model WAT10 60LT

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Bình tích áp Wates Model WAT10 60LT

Tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển máy bơm nước bằng biến tần

Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm, hệ thống máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Lắp đặt tủ điện điều khiển máy bơm, hệ thống máy bơm tăng áp

Tủ điện điều khiển máy bơm nước STAC Italy

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển máy bơm nước STAC Italy

Tủ điện điều khiển hệ thống máy bơm xử lý nước thải

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển hệ thống máy bơm xử lý nước thải

Tủ điện cho máy bơm cấp nước sạch sinh hoạt

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện cho máy bơm cấp nước sạch sinh hoạt

Tủ điện điều khiển và bảo vệ cụm 1 máy bơm tăng áp

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Tủ điện điều khiển và bảo vệ cụm 1 máy bơm tăng áp

Đồng hồ nước Zenner DN32

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Zenner DN32

Đồng hồ dầu Aquametro

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ dầu Aquametro

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN15

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN15

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN25

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN25

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN32

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN32

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN40

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Unik Đài loan DN40

Đồng hồ Zenner DN 15

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ Zenner DN 15

Đồng hồ nước Asahi

Giá: Liên hệ - 0975 135 635 - 0989 490 236 - 0936 995 663

Đồng hồ nước Asahi

SHOWROOM HÀ NỘI

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

XƯỞNG SỬA CHỮA

XƯỞNG SỬA CHỮA

Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
 

Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

SHOWROOM

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Km số 03 Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội (Trong Tổng Kho Kim Khí Số 1)
Điện thoại: 024 6292 3846 - 024 6674 3148
Hotline: 0989 490 236 - 0936 995 663 - 0975 135 635

Cường Thịnh Vương
Cường Thịnh Vương
8.8/10 6868 Phiếu Bầu
©copyright 2017 - CƯỜNG THỊNH VƯƠNG